Global Storylines

 "Obr od Bodláčí hory"

Metoda storyline vtahuje děti do děje světa okolo nich prostřednictvím příběhu. Příběh umožňuje otevřít se žáky téma setkání s odlišností, které v příběhu představuje obr.

Třída vytvoří fiktivní komunitu - obyvatele vesnice, která čelí postupně se objevujícím problémům. Děti hledají pro svou vesnici řešení.

Příběh "Obr od Bodláčí hory" se odehrává v odlehlé horské vesnici, jejíž obyvatelé žijí poklidným životem a přihlásí se do soutěže o nejlepší vesnici. Záhy zjistí, že v blízkosti vesnice žije obr, který začne obyvatelům dělat problémy. Jak si s touto situací poradí obyvatelé vesnice?