3. Soutěž

Této epizodě předcházely dvě aktivity: Dva oslíci - kdy jsme zažili, jaký vliv má na splnění úkolu, zda spolupracujeme, nebo ne. Přišli jsme na to sami, že když se nebudou přetahovat, dostanou dobrotku oba dva.

                                                             Židle v kruhu - zjistili jsme důležitost dodržování pravidel a jak úkol vyřešit a pravidla dodržet. Tento oříšek jsme také rozlouskli, ale nepodařilo se nám dokončit aktivitu až do úplného a úspěšného konce.

 Při vstupu do příběhu jsme si oblékli, vzali a nasadili naše rekvizity a ocitli se v roli jako dospělí obyvatelé vesnice. Jako dospělí jsme řešili problémy, hledali řešení a zkoušeli různé způsoby soužití. V jeden takový běžný den, kdy jsme se věnovali naší práci, nám starostka oznámila, že je vyhlášena soutěž "O nejlepší vesnici". Museli jsme se rozhodnout, zda se do soutěže přihlásíme. Většina z nás byla pro, ale některým, jako paní Bručounové, se vůbec nechtělo. Nakonec se nám ji podařilo přesvědčit. Když si starostka sundá klobouk a obyvatelé své rekvizity, stáváme se opět žáky a povídáme si o tom, co naše postava dělala a proč, jak jsme se cítili a co se nám líbilo a naopak.

Nyní obyvatelé vesnice bádají, čím by mohli přispět, aby v soutěži obstáli(a třeba i vyhráli)..