7. Jak chytit obra

Po našich zkušenostech s obroložkou a pečlivém studiu informací o obrech nám bylo jasné, že s obrem si musíme poradit SAMI.

Plán byl jasný – obr nesmí být zabit ani zraněn a musíme využít dovedností různých profesí obyvatel vesnice. Své návrhy jsme nakreslili a potom představili ostatním. Každý svůj návrh vysvětlil a musel odpovídat na otázky či reagovat na případnou kritiku. Pěkně jsme si „ostře vyměnili názory“ (samozřejmě v rolích). Pan pošťák, opravář, policista i popelář předvedli své argumentační dovednosti přímo ukázkově.  Po vystoupení z rolí jsme se shodli na tom, že jako dospělým se dětem lépe vysvětlovalo, měly pocit, že jsou brány více vážně a také se tak chovaly – nikdo se nikomu neposmíval, nebyl hrubý, vyslechl si ostatní a odvážně se pouštěl do kritiky i doplňujících návrhů.

Nalákáme obra na maso a pak ho zavřeme na zámek s číselným kódem do přívěsu, který bude mít pevné kovové dveře.

Všude budou kamery, abychom ho mohli celou dobu sledovat.

Nalákáme ho na dobroty do jeskyně a tu pak zavřeme velikým kamenem.

Zavoláme na pomoc armádu a z vrtulníků na něj hodíme sítě.

Chytíme ho na obrovskou udici s masem a zavřeme do klece.

Uvaříme mu kouzelný lektvar a zmenšíme ho do normální velikosti.

Do přívěsu mu dáme slámu, aby ho to netlačilo.

Pošleme za ním paní, aby mu nebylo smutno.

Při chytání do vody – nesmí být hluboká, aby se neutopil.