V letošním roce vychází projekt z cílů a obsahu environmentální výchovy zaměřené na získávání znalostí o prostředí kolem nás, péči o něj. Pověsti, kultura, služby, výrobní podniky, zemědělství, voda, lesy, historické památky, aj, - to vše nás bude celý rok zajímat a budeme vyhledávat informace, poznávat a navštěvovat.

Školní výlet

Letošní školní projekt jsme zakončili návštěvou Muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Mohli jsme porovnat, jak lidé dříve přistupovali k přírodě a jejímu využívání k uspokojování svých potřeb. Prohlédli jsme si materiály, pomůcky, nástroje a vybavení domácností. Seznámili se s fungováním větrného mlýna, pěstováním zemědělských plodin a chovem hospodářských zvířat v domácích podmínkách.  Všem se nám exkurze s výkladem průvodkyně moc líbila, ALE dokázal by dnešní člověk zhýčkaný materiálním vybavením a dostupností zboží slevit ze svého pohodlí a přistupovat k životnímu prostředí citlivě s ohledem na příští generace?  Čím více budeme vědět a znát, tím lépe budeme moci o prostředí kolem nás lépe pečovat.

 

Muzeum v Kasárnách generála Zahálky.

V rámci oslav 100 let republiky jsme využili nabídky a stali jsme se prvními návštěvníky z řad veřejnosti ve stálé expozici posádky Hranice. Stálá expozice se věnuje historii vojenských útvarů v Hranicích a 7. mechanizované brigády. O historii, vojenské technice a zajímavostech nám poutavě vyprávěl kpt. Ladislav Kabát a ochotně odpověděl na všechny zvídavé otázky dětí. Prohlédli jsme si staré vojenské uniformy, řády a vyznamenání,dobové fotografie a vojenskou techniku. Dozvěděli jsme se i o současných aktivitách posádky a jejím působení v zahraničních misích. Celá výstava nás velmi zaujala.   FOTO

Hrad Helfštýn

V rámci projektu Naše město jsme navštívili 18. 4. 2018 hrad Helfštýn. Žáky čekala komentovaná prohlídka hradu s průvodcem. V praxi jsme poznali a ověřili si získané znalosti a seznámili se s novými informacemi a zajímavostmi.

Dominantu Moravské brány tvoří hrad Helfštýn. Patří k nejrozsáhlejším hradům Evropy a je jedním z nejlépe udržovaných hradních souborů v ČR.

Ve své nynější podobě má hrad charakter rozsáhlé pevnosti se 6 branami, řadou věží a budov.

Světové proslulosti hrad dosáhl díky  Hefaistonu, každoročnímu mezinárodnímu setkání uměleckých kovářů, který se koná vždy poslední srpnový víkend.

Jednotlivé architektonické útvary hradu vznikaly od 14. století. Vliv na jeho vývoj měli jednotliví držitelé Helfštýna, kteří ovlivnili jeho různorodost.

Podle historických materiálů se na hradě vystřídalo a jeho podobu ovlivnilo více jak osm majitelů.

Branami Helfštýna projde ročně neuvěřitelných sto tisíc návštěvníků. FOTO

 

 

 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD HRANICE

Oslavy Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března, jsou tradičně spojeny s množství akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit jinak nepřístupná místa spojená s vodou. My jsme navštívili čistírnu odpadních vod v Hranicích. Pan vedoucí nás seznámil s jejím provozem a vysvětlil nám, jak jednotlivá  zařízení pracují. Viděli jsme, jak celý proces probíhá a že do řeky Bečvy odtéká zpátky čistá voda. Děti měly možnost se ptát na vše, co je zajímalo a tuto možnost náležitě využily.

V čistírně odpadních vod je 7 nádrží hlubokých až 5 metrů. Jedna z nich zadržuje dešťovou vodu a jiná zadržuje vodu při povodních. Sabča Tomečková

Čistírna čistí vodu, která odtéká do řeky Bečvy. V některých nádržích je voda tak řídká, že se v ní nedá plavat. Čistírny vody musí být v každém městě.

Marťa Kunc  FOTO

HRANICKÉ VIADUKTY

Další z našich výprav za poznáním našeho města směřovala k hranickým viaduktům. Náležitě jsme nastudovali informace ve škole a pak se šli o všem přesvědčit na vlastní oči. Zopakovali jsme si cestu podle plánku a jednotlivé úseky cesty jsme absolvovali pod vedením dvojic průvodců. Zdatně jsme prošli jednotlivé ulice a dorazili na místo. Přesvědčili jsme se, že viadukty tvoří tři mosty, každý z jiného materiálu. Že třetí most má jiný počet oblouků. Také historie výstavby těchto železničních mostů je velmi zajímavá. Kolik lidí na stavbě pracovalo? Kdo to byli barabové? Jaká tragická událost je spjata s touto stavbou? Na tyto otázky jsme hledali a nacházeli odpovědi. Tato stavba byla v roce 2007 prohlášena za kulturní památku.

Už se těšíme na další zajímavou výpravu. Foto

 

Vánoční tradice v našem městě

K poznávání místa, kde žijeme, patří určitě i tradice, které lidé dodržují. Předvánoční čas nám jich nabídl celou náruč. Navštívili jsme tradiční vánoční výstavu betlémů v Galerii M+M a prošli slavnostně vyzdobená náměstí. Domy a ulice se nám zdály krásnější a dýchly na nás kouzlo blížících se svátků. Už se opravdu moooc těšíme. FOTO

Okolí školy - orientace podle buzoly

Světové strany určíme nejpřesněji pomocí kompasu nebo buzoly. Sami jsme si to vyzkoušeli. S buzolou na krku jsme určovali světové strany ze svého stanoviště. Určili jsme a napsali do pracovního listu místa či objekty, které se nacházejí v okolí naší školy podle hlavních i vedlejších světových stran. FOTO 

 

 

Zajímavá nej ...

Nejstarší dochovaná podoba městského znaku

Nejstarší dům v Hranicích

 

Nejužší dům na Masarykově náměstí

 

 

 

Potoky v Hranicích

Historické centrum města lemují z obou stran potoky, které se zprava společně vlévají do řeky Bečvy. Prý kdysi plnily funkci vodních příkopů pod hradbami.

Velička

Ludina

Račí potok, který se vlévá do Ludiny

 

Víte, že ...

do středu města můžete vyšlapat troje schody

Zámecké schody

Židovské schody

Pivovarské schody

 

 

Kulturní zařízení v Hranicích

Divadlo Stará Střelnice, Městskou knihovnu v Hranicích jsme už měli možnost navštívit, v letním kině většina z nás také již byla.Tentokrát jsme se vydali do výstavních síní a muzeí. Navštívili jsme Synagogu, Muzeum v budově Staré radnice a Muzeum na zámku. Prohlédli jsme si výstavu "Plnou parou vpřed" ve Staré radnici, nakoukli jsme na výstavu "Vrstvy zapomění" v Galerii Synagoga a navštívili výstavu "Hranice na mušce" v Muzeu na zámku a hlavně si důkladně prohlédli model historického jádra Hranic. FOTO

 

Práce s mapou

Nž jsme se vydali na další vycházku, pořádně jsme si prohédli mapu a zjišťovali polohu našeho města.

Hranice leží v údolí Moravské brány.

Ze severu je obklopují Oderské vrchy a z jihu Podbeskydská pahorkatina.

Hranicemi vedla důležitá obchodní cesta, která spojovala sever a jih Evropy - Jantarová stezka. FOTO

 

Hranická náměstí

 

V rámci projektu Naše město jsme prošli náměstí v Hranicích. Po přípravě v lavicích jsme vyrazili do terénu a na vlastní oči prozkoumali, co můžeme zajímavého v našem městě vidět. Zaměřili jsme se na historické budovy a zajímavosti z minulosti. Zase jsme bohatější o znalosti a těšíme se na další vycházku po našem městě. FOTO

 

Hranice – hradby

Další z našich výprav za poznáním se týkala opevnění  města.

 Město Hranice bylo založeno na konci 13. století. Město bylo obehnáno dvěma prstenci hradeb zpevněných baštami a třemi branami.

Hradby sloužily k obraně měst, pevností, tvrzí apod. Bašty sloužily obráncům k zlepšení odrážení útoků, umožnily lepší obranu města a byly opatřeny tzv. klíčovými střílnami.

 

 

 

 

Zbytky hradeb se staly historickou památkou i našeho města.