Děláme pokusy ...!

26.01.2018 15:06

Využili jsme naší zvídavosti a pustili se do učení prostřednictvím praktických pokusů. Zkoumali jsme vlastnosti látek hmatem, zrakem, chutí, čichem i sluchem. Zjistili jsme, že nejlepší je využít všech smyslů.  Pozor – neochutnáváme neznámé látky!!!  Pozorovali jsme proměny skupenství vody. Zahřívali a ochlazovali a pozorovali. Už víme, co je bod varu a mrazu. Rozdíl mezi táním a tuhnutím. Voda se dokáže změnit v led a v páru. A že tyto změny se mohou opakovat. Naposledy jsme zkoumali rozpustnost látek ve vodě.  Rozpustí se mouka stejně jako cukr?  Může se rozpustit hlína? My, už odpověď známe. Učit se tímto způsobem je pro nás zábava.

Už se těšíme na měření hmotnosti, délky a objemu. Kolik váží moje pouzdro? Jak dlouhá je chodba? Můžu zvážit vodu?...

FOTO