březen

Jaro se rozběhlo jako o závod a my jsme se vydali v jeho stopách. Nejprve jsme si připomněli základní znaky tohoto ročního období a začali jsme se jim věnovat podrobněji.

Zopakovali jsme si základní nároky stromů a rostlin pro život. Zahráli jsme si hru na záchranu stromů - aby jich co nejvíce přežilo.Zachránili jsme kromě jednoho, kterému se nedostalo slunečního záření, všechny.

Potom jsme zaostřili zrak a pozorovali změny v jarní zahradě. Zkontrolovali jsme kůru "našich"stromů a prohlédli si pupeny. Prozkoumali své místo a hledali posly jara. Každý si našel svého a vyfotili jsme si je. Vše jsme zaznamenali do pracovních listů.

Pokračujeme v pozorování a dokumentujeme za jak dlouho se u jednotlivých větviček pupeny rozvinou, jestli to bude u obou stromů stejné, a co se v pupenech skrývá? FOTO