říjen

Pro naše pozorování jsme si vybrali dva ovocné stromy z naší školní zahrady. Třešeň a hrušeň. Rostou vedle sebe jako dva dobří kamarádi.

Zkoumali jsme stromy zrakem, hmatem i čichem. Porovnávali jejich kůru a listy, všímali si plodů, které zůstaly na stromě. Jak strom vypadá, jak je velký, jaký tvar má jeho koruna, kmen, větve ...?