Projektový den - sv. Martin

13.11.2017 13:40

Na sv. Martina, krajina už usíná. Na sv. Martina, kouřívá se z komína.

V pátek 10. listopadu jsme společně se spolužáky z 3. B zavítali do světa českých tradic.

Co jsou to pranostiky? Co je to legenda?

Proč se na sv. Martina pečou husy? A proč zahnuté rohlíky? Kdo to byl podle legendy sv. Martin? Co je to almužna? Co dal Martin žebrákovi? Kdo byl tento žebrák podle pověsti? Proč měli lidé Martina rádi? Jak hospodář rozděloval pečenou husu a proč? Jaké je svatomartinské víno? Víte, že se první soudek načínal 11. 11. v 11 hod 11 minut?

Na tyto a další otázky jsme hledali odpovědi v textu, dokumentárním filmu, slovníku spisovné češtiny, vyprávění a mezi sebou při skupinové práci. Na všechny otázky jsme odpovědi našli a nezapomněli jsme i na výtvarné zpracování.  FOTO