SBĚR STARÉHO PAPÍRU

13.11.2016 17:54

21.11. - 24.11.2016

se uskuteční celoškolní sběr papíru. Papír se nosí ráno od 7.00 do 7.55 hod. k družinovému vchodu. Papír bude zvážen, děti nahlásí své jméno a třídu. Soutěž mezi třídami - nejlepší získají peněžní poukaz do třídního fondu.