SPORTOVNĚ - BRANNÝ DEN

28.06.2017 08:28

 

Co se to stalo???

Před školou, na hřišti i na zahradě vyrostly nafukovací hrady!!!

Na nafukovacích atrakcích se zábavnou formou prezentovaly prvky branné výchovy (požár, chemickou havárie, nález výbušniny, zemětřesení a další). Dozvěděli jsme se nové informace a poté plnili úkoly (šplhání, klouzání, přeskakování, kličkování,skákání, koulení,lezení na  horolezeckou stěnu, padání, házení, běhání, prolézání apod.) výsledky se zaznamenávaly do hracích karet. I když jsme nedosáhli na medaili, celý den jsme si náramně užili.  FOTO